kuyu delme burgusu ne demek?

 1. (en)Trepan.

kuyu

 1. Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
 2. Toprağa kazılan derince çukur.
 3. İçinden çıkılamayan durum veya yer.
 4. Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu.
 5. Yeraltı suyundan yararlanmak üzere insan eliyle açılmış, genellikle çember biçiminde, az çok derin çukur.
 6. (en)Well.
 7. (en)Shaft.
 8. (en)Bore.
 9. (en)Coalpit.
 10. (en)Draw well.

kuyu açmak

 1. Kuyu yapmak.
 2. (en)Drill.

delme

 1. Delinerek yapılmış.
 2. Yelek.
 3. Delmek işi.
 4. Civcivlerin yumurtadan çıkmak için kabuklarını delmesi.
 5. Tavuklarda görülen dilaltı hastalığı.
 6. Disizyon.
 7. (en)Piercing.
 8. (en)Boring.
 9. (en)Drilling.
 10. (en)Perforation.

burgu

 1. Delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
 2. Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir alet, tirbuşon.
 3. Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici alet.
 4. Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal.
 5. Telli çalgılarda tellerin üzerine sarıldığı, telleri gerip gevşetmeye yarayan mandallardan her biri.
 6. Bk. saplı delgi
 7. (en)Corkscrew.
 8. (en)Wimble.
 9. (en)Gimlet.
 10. (en)Tuner.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuyukuyu açmakkuyu bileziğikuyu çıkrığıkuyu fındığıkuyu fırınkuyu fırın eşitlemesikuyu gibikuyu işçisikuyu kapağıkuykuyakuyaşkuydaşkuyiçadelmedelme aletidelme çekicidelme halatıdelme hızıdelme hizidelme kapasitesidelme kulesidelme makinasidelme makinesideldel castello hastalığıdel crederedel keydelab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın