kuyruga yakın ne demek?

 1. (en)Caudal

caudal

 1. Bzk. kaudal
 2. Kuyrukla ilgili
 3. Kuyruga yakın
 4. Kuyruğa benzer.
 5. Kuyruk, kuyruğa benzer

kuyruga benzer

 1. (en)Taillike

kuyruğa almak

 1. Bk. kuyruğa koymak

yakın

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
 8. Bk. kesinlik
 9. Merkezin veya gövdenin yakınında yerleşik olan
 10. Bkz. proksimal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuyruga benzerkuyruğa almakkuyruğa benzerkuyruğa benzer şeykuyruğa girmekkuykuyakuyaşkuydaşkuyiçayakınyakın akrabayakın akraba ile cinsel ilişkiyakın akrabalaryakın alan artifaktıyakın anlamlıyakın anlamlılıkyakın arkadaşyakın arkadaş olmakyakın arkadaşlaryakıyakı açmakyakı ağacıyakı otuyakı sakızı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın