kuvvetini azaltmak ne demek?

 1. (en)Spend

spend

 1. Harcamak, sarfetmek
 2. Bol bol vermek
 3. Israf etmek, har vurup harman savurmak
 4. Kuvvetini azaltmak
 5. Geçirmek spending money harcanacak para, harçlık.
 6. Harcamak, geçirmek (vakit), tüketmek, etkisini azaltmak, sarfetmek, para harcamak, sperm dökmek (balık)

kuvvetini artırmak

 1. (en)Strengthen

kuvvetini tüketmek

 1. (en)Exhaust

azaltmak

 1. Az denecek bir miktara indirmek
 2. Eskisinden az bir duruma getirmek, kırmak.
 3. Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek.
 4. Kuvvetten düşürmek.
 5. Eksiltmek, indirmek, aşağı düşürmek, tenzil etmek.
 6. Azaltıcı yardımıyla ışık yeğinliğini azaltma işini gerçekleştirmek.
 7. (en)Make a dent in.
 8. (en)Diminish.
 9. (en)Abate.
 10. (en)Cut back.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuvvetini artırmakkuvvetini tüketmekkuvveti devletkuvveti kesilmekkuvvetiylekuvvetkuvvet alanı erkilikuvvet alıştırmalarıkuvvet almakkuvvet atanı potansiyelikuvvekuvve i anil merkezkuvve i arziyekuvve i basırakuvve i elektrikiyyeazaltmakazaltmaazaltma abatementazaltmamakazaltazaltanazaltıcıazaltılabilirazaltılamazazalazalanazalan aşınma payıazalan besi durumuazalan dizi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın