kuvvet ne demek?

 1. Fiziksel güç, takat

  Bu kadar cesur bir hamleye yetecek kuvvetim yok.

  Y. Z. Ortaç
 2. Güç

  Hâlbuki devlet kuvvetlerinin yerini hangi şahsi kuvvet tutabilirdi?

  F. R. Atay
 3. Şiddet, zor, cebir.

  Kuvvet kullanmak.

 4. Yetke, erk, nüfuz.
 5. Dayanıklı olma durumu, tahammül, mukavemet.
 6. Bir ülkenin savaşçı silahlı kuruluşları veya gücü
 7. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.
 8. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir.
 9. Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yönleçsel nitelikli etki. anlamdaş gürelik.
 10. Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yönleçsel nitelikli etki. anlamdaş gürelik.
 11. Bk. güç
 12. Bir cismin durma ya da devinim durumunu değiştiren dış etken. (SI birimi newton'dur).
 13. 1. güç, kudret, takat, sıhhat, sağlamlık. 2. bir hükümetin askeri gücü.
 14. Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin haricindedir.)
 15. (en)Power.
 16. (en)Force.
 17. (en)Strength.
 18. (en)Energy.
 19. (en)Vigor.
 20. (en)Vigour.
 21. (en)Potency.
 22. (en)Might.
 23. (en)Beef.
 24. (en)Command.
 25. (en)Dint.
 26. (en)Lustiness.
 27. (en)Main.
 28. (en)Pith.
 29. (en)Punch.
 30. (en)Robustness.
 31. (en)Sinew.
 32. (en)Stamina.
 33. (en)Vinegar.
 34. (en)Zing.
 35. (en)Thews.
 36. (en)Action.
 37. (en)Muscle.
 38. (en)Steam.
 39. (en)Might güç.
 40. (en)Drive.
 41. (en)Emphasis.
 42. (en)Fibre.
 43. (en)Function.
 44. (en)Heart.
 45. (en)Imperium.
 46. (en)Iron.
 47. (en)Nerve.
 48. (en)Snap.
 49. (en)Substance.
 50. (en)Virtue.
 51. (al)Kraft
 52. (fr)Force

fiziksel

 1. Bkz. fizikal
 2. Maddesel
 3. Fizikle ilgili olan.
 4. Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki.
 5. Maddelerin enerji ilişkileri ile ilgili.
 6. (en)Physical.
 7. (en)Somatic.
 8. (en)Sensual.

güç

 1. Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.
 2. Yapılması zor, çetin, kolay karşıtı
 3. Zorlukla
 4. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.
 5. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 6. Sınırsız, mutlak nitelik.
 7. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.
 8. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği.
 9. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet.
 10. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.

kuvvet alanı erkili

 1. Ağınım alanı içinde bulunan birim kütlenin erkil erkesinin değeri.
 2. Ağınım alanı içinde bulunan birim kütlenin erkil erkesinin değeri.
 3. (en)Potential of field of force.
 4. (al)Kraftfeldepotential
 5. (fr)Potentiel de champs de force

kuvvet alıştırmaları

 1. (en)Muscular work.
 2. (fr)Exercices musculaire

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuvvet alanı erkilikuvvet alıştırmalarıkuvvet almakkuvvet atanı potansiyelikuvvet bulamamakkuvvet çiftikuvvet çizgilerikuvvet çizgisikuvvet döngüsükuvvet fonksiyonukuvvekuvve i anil merkezkuvve i arziyekuvve i basırakuvve i elektrikiyye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın