kutsal bağlaşma ne demek?

 1. Kutsal saydıkları bir ülkü ya da inancı birlikte yürütmek için kimi devletlerin aralarında kurdukları birlik: 1684'te Hıristiyan Avusturya, Lehistan, Venedik ve Papalığın Müslüman Osmanlılara karşı; 1815'de tutucu Avusturya, Rusya ve Prusya devletlerinin Fransa ve başka devrimci güçlere karşı yaptıkları bağlaşmaların adı.
 2. (en)Holly alliance.
 3. (fr)Sainte alliance
 4. (la)Lega sacra

kutsal

 1. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.
 2. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
 3. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes
 4. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.
 5. Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı'ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).
 6. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran veya uyandırması gereken kimse, mukaddes.
 7. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.
 8. Uğur getirdiğine inanılan.
 9. Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes.
 10. (en)Holy.

kutsal ağaç

 1. Çevresinde ve üzerinde birtakım dinsel uygulamalar yapılan ağaç. bk. din. krş. doğum ağacı, yaşam ağacı.
 2. (en)Sacred tree.
 3. (fr)Arbre sacré

bağlaşma

 1. Bağlaşmak işi, ittifak.
 2. İki cümlenin "ve" ile birbirine bağlanması.
 3. (en)Alliance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kutsalkutsal ağaçkutsal analitik hindu metnikutsal bir yere koymakkutsal ekmak kutusukutsal emanetkutsal emanet odasıkutsal emanet sandığıkutsal emanetlerın saklandığı yerkutsal emanetlerin saklandığı sandıkkutsakutkut almakkut inancıkut kemiğikutabağlaşmabağlaşmakbağlaşıbağlaşıkbağlaşık bağıntıbağlaşık etkenlerbağlaşık ilişkibağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kip
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın