kutsal analitik hindu metni ne demek?

 1. (en)Shastra

shastra

 1. Kutsal analitik Hindu metni

kutsal

 1. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.
 2. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
 3. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes
 4. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.
 5. Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı'ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).
 6. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran veya uyandırması gereken kimse, mukaddes.
 7. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.
 8. Uğur getirdiğine inanılan.
 9. Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes.
 10. (en)Holy.

kutsal ağaç

 1. Çevresinde ve üzerinde birtakım dinsel uygulamalar yapılan ağaç. bk. din. krş. doğum ağacı, yaşam ağacı.
 2. (en)Sacred tree.
 3. (fr)Arbre sacré

analitik

 1. Çözümlemeli
 2. Çözümsel, çözümlü.
 3. Analiz yöntemi kullananı, analiz ile ilgili.
 4. Tahlilî.
 5. (en)Analytic.
 6. (en)Analytical.
 7. (fr)Analytique

hindu

 1. Hindistan'ın resmî dili.
 2. Hindistan'ın Mecusi halkından olan kimse.
 3. Satürn (Zühal) gezegeni.
 4. (en)Person who adheres to Hinduism.
 5. (en)Of or relating to or supporting Hinduism; 'the Hindu faith'.
 6. (en)The predominant religious tradition of the Indian subcontinent Originally, the word 'Hindu' or 'Shindu' was an Aryan reference to the indigenous people of the subcontinent, i e , those whom the Aryans had conquered ca 1500 BCE More specifically, it referred to those who lived 'in and beyond the Indus River valley.
 7. (en)Body of social, cultural, and religious beliefs and practices native to the Indian subcontinent: devotion to the cult of one of the chief gods and goddesses.
 8. (en)Hin' means to remove and 'du' means darkness In other words, any one who takes efforts to remove the darkness of spiritual ignorance, that is, a seeker, is a 'Hindu'.
 9. (en)Hindu.
 10. (en)Native inhabitant of Hindostan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kutsalkutsal ağaçkutsal bağlaşmakutsal bir yere koymakkutsal ekmak kutusukutsal emanetkutsal emanet odasıkutsal emanet sandığıkutsal emanetlerın saklandığı yerkutsal emanetlerin saklandığı sandıkkutsakutkut almakkut inancıkut kemiğikutaanalitikanalitik alananalitik ayıraçanalitik bulguanalitik bütçe sınıflandırmasıanalitik duyarlılıkanalitik düsünceanalitik etikanalitik fonksiyonanalitik fonksiyon üretecianaliticalanalitanalisanalistanalanal apertureanal atrezianal bezleranal canal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın