koşma tarzı ne demek?

 1. (en)Gait.

koşma bileşik

 1. Bkz. Bileşim.

koşma

 1. Koşmak işi.
 2. Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç.
 3. Sazla okunmak için hece ölçüsü ile yazılmış, ilk parçasının birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki parçaların dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk şiiri.
 4. (en)Running.
 5. (en)Racing.
 6. (en)Rush.
 7. (en)To run.
 8. (en)Ballad.
 9. (en)Stiffener.
 10. (en)Stay.

tarz

 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
 4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
 5. Usul, şekil, üslub.
 6. (en)Style.
 7. (en)Method.
 8. (en)Manner.
 9. (en)Form.
 10. (en)Angle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

koşma bileşikkoşmakoşmacakoşmakkoşmamakkoşmaya devam etmekkoşkoşakoşa kısa uzun adımkoşa uzun kısa adımkoşaçtarzındatarztarz bildiren eylemliktarz den halitarz i temsiltarz vermektartar and feathertar archiving utilitytar brushtar heels
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın