kip değillemesi ne demek?

 1. (…) Eşdeğerliklerini dile getiren kipler mantığı kuralları.

kip

 1. Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı.
 2. Uygun, tıpatıp gelen.
 3. Sağlam, dayanıklı.
 4. Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga.
 5. Örnek, kalıp.
 6. (Derleme.. şekil, çekim örneği) Eylemlerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın tekil ya da çoğul olarak belirtilmiş biçimi: Bildirmekipleri, istemekipleri vb.
 7. Tel, yay, kovuk ya da dalgalı akım cevrimi gibi titreşebilen yapıların değişiksıktıkta titreşim biçimleri.
 8. (en)Paradigme.
 9. (en)Modal.
 10. (en)The hide of a young or small beef creature, or leather made from it; kipskin.

kip çekerliği

 1. Bkz. Çekerlik.

değilleme

 1. Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumsuz bağlantısı; önermede yüklemin olumsuz olarak konması. Karşıtı bk. evetleme
 2. (en)Negation.
 3. (al)Negation
 4. (fr)Negation
 5. (la)Negatio

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kipkip çekerliğikip çözmekkip çözücükip downkipcankipçe özümlemekipçözerkipçözümkipdüzenlekiki bağlacıki bundanki bununki değerideğillemedeğilleme eklemideğilleme önermesideğillemeli geçişli bağıntıdeğillemeli ikil önerme kalıpları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın