keratin ne demek?

 1. Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde.
 2. Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
 3. Boynuz maddesi; tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları meydana getiren bir protein.
 4. Hücre sitoplâzmasındaki ara filâmentlerden biri.
 5. Formülü C41H71O14N12S, mol kütlesi 988,2 g olan, tablet kaplamada kullanılan, pepsin ve tripsin tarafından sindirime karşı dirençli olan ve su içinde çözünmeyen, kıvrımlı zincir halinde bulunan, aynı zamanda buhara tutulup gerildiğinde, düz zincire dönüşen, tüylerde, kabuklarda, boynuz ve tırnaklarda bulunan bir protein.
 6. Deri, boynuz, tırnak ve kıl gibi epidermis eklerinin veya boynuzsu dokuların ana maddesini oluşturan, ipliksi proteinlerin genel adı.
 7. Tırnak saç, boynuz gibi üst deri ürünü olan yapılarda bulunan, suda çözünmeyen sert madde.
 8. (en)Ceratine.
 9. (en)Called also epidermose.
 10. (en)Fibrous scleroprotein that occurs in the outer layer of the skin and in horny tissues such as hair feathers nails and hooves.
 11. (en)Scleroprotein containing large amounts of sulfur, such as cystine; the primary component of skin, hair, and nails.
 12. (en)Is a highly fibrous protein that is the primary material in the cells of the skin, hair and nails.
 13. (en)Tough, insoluble protein substance that is the chief structural constituent of hair, nails, horns, and hoofs.
 14. (en)This strong protein is found in skin, hair, and nails It acts as a structural protein and also provides protection Dry skin tends to have more keratin than other skin types.
 15. (en)Keratin.
 16. (en)Nitrogenous substance, or mixture of substances, containing sulphur in a loose state of combination, and forming the chemical basis of epidermal tissues, such as horn, hair, feathers, and the like.
 17. (en)It is an insoluble substance, and, unlike elastin, is not dissolved even by gastric or pancreatic juice.
 18. (en)By decomposition with sulphuric acid it yields leucin and tyrosin, as does albumin.
 19. (en)Insoluble protein that is the major constituent of the outer layer of the skin, nails, and hair.
 20. (en)Protein substance which is the chief component of wool fiber.
 21. (al)Hornsubstang Dgr.: Yun. keras: boynuz
 22. (fr)Kératine
 23. Biyokim
 24. Keratin
 25. (la)Keratin

keratin incisi

 1. Ortada keratin içeren kitle ve onu çevreleyen eş merkezli dairesel tabakalaşmalarla belirgin hücre kümelerinden oluşan mikroskobik yapı, boynuz incisi, glob korn, kanser incisi. Çoğunlukla hücresel atipi ve keratin üretimindeki bozukluğun bir göstergesi olup yassı hücreli karsinom, keratoakantom ve psödokarsinomatöz hiperplazinin bir bulgusudur.

keratin kisti

 1. Deride, yassı epidermis hücreleriyle çevrili, eşmerkezli tabakalar h

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keratin incisikeratin kistikeratinisekeratinizasyonkeratinizationkeratinizekeratinize ameloblastomkeratinizedkeratinizing ameloblastomakeratinleşmekeratiasiskeratickeratikkeratkeratakeratalgiakerataljikeratan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın