kendi (kendisi) bilir ne demek?

 1. "O düşünsün, onu ilgilendirir" anlamındaki söz.

kendi

 1. İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat
 2. Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz.
 3. Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz
 4. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz.
 5. (en)Of one's own.
 6. (en)Self.
 7. (en)Auto-.
 8. (en)Respective.
 9. (en)Herself.
 10. (en)Himself.

kendi adına

 1. Salt kendi için, kendisi hesabına.
 2. (en)To one's name.

bilir

 1. "Anlar, sayar, yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz.
 2. Bilgili, her şeyi bilen, anlayan, görgülü, kültürlü.
 3. Bilgili, bilgin.
 4. (en)Know, understand, be up, be up to, be wise to, wise up to, wise up, ken, savvy, wit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kendikendi adınakendi adına konuşmakkendi ağırlığını taşıyankendi ağzıyla tutulmakkendi alanına gelmekkendi alemindekendi alemine dalmakkendi ayağı ile gelmekkendi ayakları üzerinde durmakkendkendalkendalls notationkendekendehaye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın