kebair ne demek?

  1. (Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkar etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sabit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah'ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yani, herhangi bir günahı devamlı işleyip durmak.-Namazı, orucu terketmek. Allah yolunda cihaddan kaçmak.-Anaya, babaya asi olmak. Yalan yere şehadet veya yemin etmek.-Bir kimseyi haksız yere öldürmek. Bir kimsenin bir uzvunu haksız yere kesmek veya muattal bir hale koymak.-İffetli kadınlara fuhuş isnad etmek. Nemmamlık etmek.-Ribada (faizde) ve hırsızlıkta bulunmak. Rüşvet almak.-Yetim malı yemek.-Zina ve livata denilen günahları işlemek. Bu sayılan günahlar hülasa edilse, "yedi kebair"i ifade eder. Başta üçü el-iyazü billah küfürdür. Sonrakiler ise, üzerine İlahi ceza terettüb edip, hadd-i şer'iyi icab ettiren, açıkça ve kat'i olarak nehyedilmiş bulunan büyük günahlardır. (Bak: Mubikat-ı seb'a)

kebab

  1. Ateşte pişirilen et.
  2. Kebap

kebabe

  1. Bir ot ismi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kebabkebabekebadkebadekebadekeşkeb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın