keçi ciğer ağrısı ne demek?

 1. Keçilerde üç farklı Mycoplasma türü tarafından oluşturulabilen, şiddetli fibrinli veya fibrinonekrotik pnömoni ile birlikte seröz-fibrinli plöritis ve fibrinli perikardilisle belirgin bulaşıcı enfeksiyöz hastalık, bulaşıcı keçi ciğer ağrısı, bulaşıcı keçi plöropnömonisi hlk. karasalgın, karasalkım, keçibaş, keçikıran. Seyrek olarak öldürücü septisemi veya selülitise neden olur.
 2. (en)Contagious caprine pleuropneumonia.

keçi

 1. Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus).
 2. Bu hayvanın dişisi.
 3. İnatçı.
 4. Bk. evcilkeçi
 5. Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasından Capra cinsini oluşturan memelilere verilen ad.
 6. (en)Stubborn person.
 7. (en)Goat.
 8. (en)Obstinate.
 9. (en)Stubborn.
 10. (en)Pollard.

keçi antilobu

 1. Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzu kısa ve hafifçe kıvnk, yeleli, kül renkli bir tür.
 2. (en)Serow.
 3. (la)Naemorhedus thar

ciğer

 1. Bunlardan yapılan yemek
 2. Akciğerlerle karaciğerin ortak adı.
 3. Hayvanlarda akciğer, yürek ve karaciğerin oluşturduğu takım.
 4. Yürek, bağır, iç.
 5. Ciğer. Bağır.
 6. (en)Giblets.
 7. (en)Liver.
 8. (en)Lungs.
 9. (en)Heart.
 10. (en)Affections.

ağrı

 1. Gönül üzüntüsü, manevi ıstırap (mecaz)
 2. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.
 3. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı
 4. Özelleşmiş sinir uçlarının uyarılması sonucu hissedilen yerel rahatsızlıktan, can çekişmeye kadar değişen şiddetlerdeki rahatsızlık verici duygu.
 5. Yangının önemli belirtilerinden biri.
 6. (en)Pain.
 7. (en)Ache.
 8. (en)Spasm.
 9. (en)Smart.
 10. (en)Affliction.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keçikeçi antilobukeçi antilopukeçi artritis ensefalomiyelitisikeçi artritis ve ensefalitisikeçi ayaklıkeçi bitikeçi çiçeğikeçi çobanıkeçi derisikeç iki direkli yelkenli gemikeçekeçe ile kaplamakkeçe ile kaplanmışkeçe imal etmekciğerciğer acısıciğer kebapçısıciğer likeniciğer otlarıciğer otuciğer pateciğer salamıciğer sarmaciğer sotesiciğar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın