kaynayan kurbağa ne demek?

 1. Kurbağanın kaynar suya atıldığında kendini derhal dışarı atacağı, fakat soğuk suya konulup yavaşça ısıtıldığında durumu farketmeyip yavaşça öleceği iddiasıdır.

kaynayan

 1. (en)Boiling, aboil, ebullient, alive with.

kaynayıp buharlaşmak

 1. (en)Boil away.

kurbağa

 1. Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan.
 2. Bk. kuyruksuz iki yaşamlılar
 3. Hem suda hem karada yaşayan, çeşitli solucanların arakonakçılığını da yapabilen, yüzücü ve sıçrayıcı ufak omurgalıların genel adı.
 4. (en)Batrachhian.
 5. (en)Paddock.
 6. (en)Frog.
 7. (al)Frosch
 8. (fr)Grenouille
 9. (la)Ranucula

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaynayankaynayıp buharlaşmakkaynayıp taşmakaynayışkaynakaynaçkaynaç taşıkaynaçtaşıkaynağa görekaynkurbağakurbağa adamkurbağa bacağıkurbağa balığıkurbağa balığıgillerkurbağa gibikurbağa gibi ses çıkarmakkurbağa karnıkurbağa kaya balığıkurbağa otukurbakurbacıkkurbaga karidesikurb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın