kavga adamı ne demek?

  1. Düşünce ve inançlarını son kerteye kadar hararetle savunan kimse.

kavga arayan

  1. (en)Spoiling for a fight.

kavga bizim yorganın başına imiş

  1. Başkaları yüzünden zarar gören kimsenin söylediği söz.

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kavga arayankavga bizim yorganın başına imişkavga çıkarmakkavga çıkarmaya çalışmakkavga etkavgakavga etmekkavga kaşağısıkavga kıyametkavga vaziyeti almakkavkav çakmak kutusukav gibikav mantarıkavaadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın