katman eksikliği ne demek?

 1. Tortullanmanın herhangi bir nedenden ötürü durmasıyle, tortul dizileri arasında oluşan eksiklik.
 2. (en)Stratigraphical break, hiatus.
 3. (al)Schichtlücke, Hiatus
 4. (fr)Lacune stratigraphique

katman

 1. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
 2. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi.
 3. Bir topluluğu oluşturan kümelerden her biri, tabaka.
 4. (örnek.) Evrenin, belirli özelliklere göre parçalandığı kesimlerden her biri.
 5. (en)Stratum.
 6. (en)Deposit.
 7. (en)Sheet.
 8. (en)Sphere.
 9. (en)Stage.
 10. (en)System.

katman basamağı

 1. Bir yana eğimli, sert ve yumuşak katmanların birbiri ardınca sıralandığı alanlarda, dışgüçlerin, özellikle akarsuların oluşturduğu kendine özgü yer biçimi.
 2. (en)Cuesta.
 3. (fr)Cuesta

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katmankatman basamağıkatman bulutkatman dokukatman kapanıkatman sürekliliğikatmanbilgisikatmanbulutkatmandukatmanlamakatmakatma bütçekatma değerkatma değer tablosukatma değer vergisieksikliğindeneksikliğini çekmekeksikliğini duymakeksiklieksikli fiileksikli haleksikli kişieksikli müdahil mutantlareksiklenmeeksiklenmekeksikleri giderilebilireksikleri olmakeksikleri tamamlamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın