kategori ne demek?

 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam

  Bunları dört beş kategoride toplayabiliriz.

  H. Taner
 2. Ulam.
 3. (Yun.kategoria = öznitelik; yüklem; bir nesneye yüklenen nitelik) 1- (Aristoteles'te) Varolan üzerindeki deyiş biçimleri. //kategoriler öğretisinin kurucusu olan Aristoteles 10kategori ayırır: Bir önermede konu üzerinde ancak bu 10kategoriye göre bir şey söylenebilir: töz, nicelik, nitelik, görelik (bağıntı), yer, zaman, durum, iyelik, etki, edilgi. 2- (Kant'ta) Her deneyin önsel koşulu olan salt anlık kavramları. // Anlığın, duyarlıkla alınan duyu gereçlerini bağlayıp birleştiren 12kategorisi vardır: a. nicelik: birlik, çokluk, bütünlük; b. nitelik: gerçeklik, hiçlik, sınırlama; c. bağıntı: töz-ilinek, neden-etki, topluluk (karşılıklı etki); d. modalité: olanak-olanaksızlık, var olma-var olmama, zorunluluk-rastlantı. Aristoteles'tekategoriller hem varlığın hem düşüncenin özellikleri olduğu halde, Kant'ta yalnız düşüncenin özellikleridir.
 4. Bk. ulam
 5. Aralarında herhangi bir bakımdan alaka veya benzerlik bulunan şeylerin hepsi.
 6. Bk. nitel bölüm
 7. (en)Predicament.
 8. (en)Class.
 9. (en)Order.
 10. (en)Classification.
 11. (en)Category.
 12. (fr)Catégorie
 13. (la)Praedicamentum

nitel bölüm

 1. Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş bölümlerinden her biri. örneğin öğrenciler cinsiyete göre bölümlenirse, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler olmak üzere ikinitel bölüm elde edilir,
 2. (en)Category.

kategori adı

 1. (en)Category name

kategori alanı

 1. (en)Category area

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kategori adıkategori alanıkategori başlığıkategori dizesikategori düzenlekategori eksenikategori ekseni ölçeğikategori etiketikategori etiketlerikategori etiketlerini biçimlekatekate greenaway awardkate greenaway madalyasıkate greenaway medalkate greenaway ödülü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın