katalitik etki ne demek?

 1. (en)Catalytic action

catalytic

 1. Katalitik, katalizle ilgili

katalitik elementler

 1. İz elementler.
 2. (en)Catalytic elements.

katalitik hidrojenleme

 1. Doymamış yağların hidrojenlendirilmesinde olduğu gibi katalizör kullanarak çift bağların açılarak hidrojenlerin bağlanması.
 2. (en)Catalytic hydrogenation.
 3. (fr)Catalitico de hyrog

etki

 1. Bir şeyin verdiği izlenim
 2. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
 3. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
 4. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
 5. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.
 6. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay.
 7. (en)Jolt.
 8. (en)Leaven.
 9. (en)Penetration.
 10. (en)Point.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katalitik elementlerkatalitik hidrojenlemekatalitik kirmakatalitik metotlarkatalitik parçalanmakatalitikkatalitik reaksiyonkatalitik sobakatalitik susturucu catalytic mufflerskatalitik yerkatalistkatalkatalakkatalanKatalan tavuğukatalancaetkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanıetki alanı adıetki alanı ağacıetki alanı ağacı yönetimietki alanı ağaç yöneticisietki alanı denetleyicisietkaetkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın