kanser gibi kötücül gelişme ne demek?

 1. (en)Cancerous growth.

cancerous

 1. Bkz. kanseröz
 2. Kanserli, kanser gibi

kanser

 1. Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urların yol açtığı hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana
 2. Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel ad.
 3. Kötücül tümör.
 4. Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörler.
 5. (en)Carcinoma.
 6. (en)Malign tumour.
 7. (en)Cancer.
 8. (fr)Cancér

kanser bilimi

 1. Kanser hastalıklarını inceleyen tıp dalı, kanseroloji.
 2. (en)Oncology.

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

kötücül

 1. Kötülük isteyen (kimse).
 2. Kötülük eden, zarar veren.
 3. Tehlikesi olan, habis (hastalık veya ruh).
 4. Anaplazi, invazyon ve metastaz özelliklerine sahip olan, tedaviye direnç gösteren, habis, malign, kötü huylu.
 5. (en)Malignant.
 6. (en)Malign.
 7. (en)Malevolent, malicious, malignant, cankered, malign, unholy, wicked.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanserkanser bilimikanser cisimciğikanser gibikanser incisikanser oluşturan bitkilerkanser riskikanser tedavisikanserbilimkanserbilimcikansellöz greftkanskansakansal kutyasakkansankansasgibigibi açgibi aptalgibi benzergibi beyazgibi büyükgibi cesurgibi ciddigibi çabukgibi çirkingibgib armgibbergibberellic acidgibberellin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın