kanama şoku ne demek?

 1. Ameliyat, vurma-çarpma, kanama gibi nedenlerle meydana gelen kan kaybı sonucu kalp debisinin düşmesiyle oluşan bir hipovolemik şok tipi.
 2. (en)Hemorrhagic shock.

kanama diyatezi

 1. (en)Hemorrhagic diathesis

kanama durdurucu ilaç

 1. Kanamayı durdurmak amacıyla kullanılan ilaç.
 2. (en)Hemostatic drug.

şok

 1. Kaza, beklenmeyen bir olay, bazı ilaç ve uyuşturucuların yarattığı, fiziksel veya ruhsal olarak birdenbire gelişen karmaşık belirtilerin tümü
 2. Namlunun uç kısmında iç çapın küçültülmesi sonucu meydana gelen kesit daralması.
 3. Damar sisteminin kapasitesiyle dolaşım kanının hacmi arasındaki ilişkinin kan miktarı aleyhine bozulması sonucu oluşan, derinin solgunluğu, soğuk terleme, bilincin kaybolması, huzursuzluk, nabzın zayıf ve süratli olmasıyla belirgin, akut sistemik kanlanma yetersizliği, dolaşım kollapsı, dolaşım yetmezliği, kariyovasküler kollaps, asistolizm.
 4. Bk. sarsım
 5. (en)Quick freezing.
 6. (en)Shock.
 7. (en)Trauma.
 8. (en)Concussion.
 9. (en)Impact.
 10. (en)Blow.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanama diyatezikanama durdurucu ilaçkanama eğiliminin artışıkanamakanamakkanamalıkanamalı bağırsak yangısıkanamalı böbrek üstü bezi nekrozukanamalı enterotoksemikanamalı lenf yumrusu yangısıkanakana aitkana bulamakkana değiştirkana etki eden ilaçşokşok bobinişok dalgasışok ederekşok edicişobaraşofbenşofben nasıl çalışıyorşofben neredeşoför
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın