kalıbının adamı olmamak ne demek?

  1. Görünüşünden beklendiği gibi olmamak.

kalıbını almak

  1. (en)Shape.

kalıbını basmak

  1. Herhangi bir duruma veya bir şeye tüm içtenliğiyle tanıklık etmek.

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

olmamak

  1. O şeyden hoşlanmamak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalıbını almakkalıbını basmakkalıbını çıkarmakkalıbından utanmamakkalıbkalıba basmakkalıba dökmekalıba dökmekadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın