kafir ne demek?

 1. Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr eden kimse.
 2. Genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad

  Kâfirin güçsüz noktaları, köprüleri, kaleleri öğreniliyordu.

  N. Araz
 3. Hak dine inanmayan. Mümin karşıtı.
 4. Tanrı'nın varlığını yadsıyan (kimse)
 5. Acımasız, zalim kimse.
 6. Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkar eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid.(Arkadaş! İman, bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını te'sis eder.Küfür ise, bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmaniyle bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kafirlerde olur. Ve keza kafir, dünyada hasenatının mükafatını (filcümle) görür. Mü'min ise, seyyiatının cezasını görür.Bunun için dünya kafire Cennet (yani ahirete nisbeten), mü'mine Cehennemdir. (Yani saadet-i ebediyesine nisbeten). Yoksa dünyada dahi mü'min yüz derece ziyade mes'uttur, denilmiştir.Ve keza iman, insanı ebediyyete, Cennet'e layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür. Zulmetler içinde bırakır. Çünkü, iman, kabuğunun içerisindeki "lübb"ü gösterir. Küfür ise, lübb ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen "lübb" bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. M.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: kâfir)
 7. (en)One of a race inhabiting Kafiristan in Central Asia.
 8. (en)Member of the Kafir people in northeastern Afghanistan.
 9. (en)Unbeliever.
 10. (en)Ungodly.
 11. (en)An offensive term for any Black African.
 12. (en)Person who is not a Muslim (used among Muslims); Kaffir, nonbeliever, infidel (Islamic); black South African person (derogatory); type of tropical African sorghum.
 13. (en)Blasphemous.
 14. (en)Infidel.
 15. (en)One of a race which, with the Hottentots and Bushmen, inhabit South Africa.
 16. (en)They inhabit the country north of Cape Colony, the name being now specifically applied to the tribes living between Cape Colony and Natal; but the Zulus of Natal are true Kaffirs.

kafir karlağucu

 1. Baykuş türünden bir kuş.

kafirane

 1. Kafire yakışır şekilde, kafir gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: kâfirane)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kafir karlağucukafiranekafirekafiri nimetkafirinkafiristankafirleşmekafirleşmekkafirlikkafirunkafikafi derecedekafi gelmekkafi hacimkafi hesap
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın