judaist ne demek?

  1. Yahudi olan kimse, YahudiliğŸi uygulayan kişŸi; Musevilik yandaşŸı, Yahudilik destekçisi; Yahudi törenleri veya adetlerinin takipçisi olan başŸkasını Yahudi dinine değŸişŸtiren kimse (eski Hristiyan kilisesinde)

judaism

  1. Musevilerin dinsel inanç ve ilkeleri.
  2. Yahudilik, musevilik, museviler

judaic

  1. Musevi, yahudilere ait

Türetilmiş Kelimeler (bis)

judaismjudaicjudaic icaljudaicajudaicaljudahjud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın