judaism ne demek?

  1. Musevilerin dinsel inanç ve ilkeleri.
  2. Yahudilik, musevilik, museviler

judaist

  1. Yahudi olan kimse, YahudiliğŸi uygulayan kişŸi; Musevilik yandaşŸı, Yahudilik destekçisi; Yahudi törenleri veya adetlerinin takipçisi olan başŸkasını Yahudi dinine değŸişŸtiren kimse (eski Hristiyan kilisesinde)

judaic

  1. Musevi, yahudilere ait

Türetilmiş Kelimeler (bis)

judaistjudaicjudaic icaljudaicajudaicaljudahjud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın