izolösin ne demek?

  1. Hemoglobin üretimiyle kan şekeri ve enerji düzeyinin ayarlanmasında önemli ve birçok proteinde bulunan esansiyel amino asit.
  2. Suda az çözünen alkolde ve eterde çözünmeyen tadı acı olan, alifatik yan zincirli esansiyel bir aminoasit.
  3. (en)Isoleucine.

izolösin ıle ı

  1. Alifatik yan zincirli, hidrofobik bir amino asit.
  2. (en)Isoleucine.
  3. (al)Isoleuzin
  4. (fr)Isoleucine

izolökoaglutinin

  1. Aynı türün bireyinin lökositlerine karşı aktif olan serum antikorları.
  2. (en)Isoleukoagglutinin.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izolösin ıle ıizolökoaglutininizolökoantikorlarizolasyonizolasyon contasiizolasyon duyuizolasyon flansiizolasyon kuvvetlendiricisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın