izolasyon ne demek?

 1. Yalıtım
 2. Bulaşıcı hastalık taşıyan bireyi sağlam olanlardan ayırma, tecrit etme, karantinaya alma.
 3. Bir bileşik veya karışımdan saf kimyasal yapının ayrılması. Damıtma, çökme gibi.
 4. Mikroorganizmaların diğer mikroorganizmalardan veya kültürlerden ayırt edilerek laboratuvar ortamında saf olarak çoğaltılması.
 5. Enfekte konak veya dokudan alınan örneklerden enfeksiyöz etkenlerin elde edilmesi işlemi.
 6. Bir bileşikten herhangi bir maddeyi ayırma.
 7. Saf mikroorganizma kültürü üretme, saf kültür elde etme.
 8. Ayrıklama
 9. (en)Insulation.
 10. (en)Isolation.
 11. (en)Insulating.

yalıtım

 1. Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon.
 2. Elektrik, ses ve ısı akımını engelleme, izolasyon.
 3. Bir nesnenin ya da bir yerin çevresi ile her türlü terke ya da özdek alışverişini ya da etkileşimini engelleme işlemi.
 4. Bkz. izolasyon, insulasyon, tecrit
 5. (en)Isolation.
 6. (en)Insulation.
 7. (en)Isolation.
 8. (en)Isolation izolasyon.
 9. (en)Tecrit.
 10. (al)Isolation

izolasyon contasi

 1. (en)Insulating gasket

izolasyon duyu

 1. (en)Insulating bush.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izolasyon contasiizolasyon duyuizolasyon flansiizolasyon kuvvetlendiricisiizolasyon maddesiizolasyon mekanizmalarıizolasyon plakasıizolasyon plakasiizolasyon şeridiizolasyon vanasi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın