izlenimci ne demek?

  1. İzlenimcilik yanlısı olan sanat veya sanatçı, empresyonist.
  2. Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan.
  3. (en)Impressionist.

izlenimci eleştirme

  1. Kuralcı eleştirmeye karşıt olarak sırf edinilen duygulara göre yapılan eleştirme.
  2. (fr)Critique impressioniste

izlenimci tiyatro

  1. 1896 bildirisi ile doğalcılığa karşı çıkmış bir akım. Çoğu kez simgeci tiyatro ile çakışır. «Maddeyi bırakın, ruhu verin» sloganı ile ortaya çıkan bu akımın yazarları yapısalcı sahne anlayışını başlatmışlardır. Plastik sahne anlayışı, biçemieme (stilizasyon), bütünü simgelerle verme ve iç eylemi onu plana alma özellikleri bu akımın temel nitelikleri arasına girer.
  2. (en)Impressionistic theatre.
  3. (fr)Théâtre impressionniste

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izlenimci eleştirmeizlenimci tiyatroizlenimcilikizlenimcilik sonrasıizlenimizlenim bırakmakizlenceizlence bölümüizlence çıktısıizlence çizelgesiizlence değişimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın