iyodotirozin ne demek?

  1. İyot tirglobulinin tirozin halkalarına bağlanarak peroksidazların etkisiyle oluşturduğuiki maddeden birisi.
  2. (en)Iodotyrosine.

iyodotirozil

  1. İyodür iyonları hücre içinde H2O2 varlığında tiroid peroksidaz yardımı ile tirozil rezidülerine bağlanarak organikleşen madde.
  2. (en)Iodotyrosil.

iyodotimol

  1. Antiseptik ve antifungal olarak kullanılan iyotlu bileşik.
  2. (en)Iodothymol.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iyodotiroziliyodotimoliyodoterapiiyodo alkaniyodo asetik asitiyodoasetatiyododermaiyodofil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın