iyodotimol ne demek?

  1. Antiseptik ve antifungal olarak kullanılan iyotlu bileşik.
  2. (en)Iodothymol.

iyodotirozil

  1. İyodür iyonları hücre içinde H2O2 varlığında tiroid peroksidaz yardımı ile tirozil rezidülerine bağlanarak organikleşen madde.
  2. (en)Iodotyrosil.

iyodotirozin

  1. İyot tirglobulinin tirozin halkalarına bağlanarak peroksidazların etkisiyle oluşturduğuiki maddeden birisi.
  2. (en)Iodotyrosine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iyodotiroziliyodotiroziniyodoterapiiyodo alkaniyodo asetik asitiyodoasetatiyododermaiyodofil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın