isolating mechanismes ne demek?

 1. Izolasyon mekanizmaları

izolasyon

 1. Ayrıklama
 2. Yalıtım
 3. Bir bileşik veya karışımdan saf kimyasal yapının ayrılması. Damıtma, çökme gibi.
 4. Mikroorganizmaların diğer mikroorganizmalardan veya kültürlerden ayırt edilerek laboratuvar ortamında saf olarak çoğaltılması.
 5. Enfekte konak veya dokudan alınan örneklerden enfeksiyöz etkenlerin elde edilmesi işlemi.
 6. Bulaşıcı hastalık taşıyan bireyi sağlam olanlardan ayırma, tecrit etme, karantinaya alma.
 7. Bir bileşikten herhangi bir maddeyi ayırma.
 8. Saf mikroorganizma kültürü üretme, saf kültür elde etme.
 9. (en)Insulation.
 10. (en)Isolation.

isolating

 1. Ayrı tutulan, ayıran; kelimelerin dilbilgisel ilişŸkisi onların cümle içindeki yerleşŸtirilmesi tarafından belirlenen dile ait veya ilgili (Dilbilim)
 2. [isolate] izole etmek, ayırmak, tecrit etmek, soyutlamak, yalıtmak, arıtmak, ayrı tutmak

isolating language

 1. Soyut dil

Türetilmiş Kelimeler (bis)

isolatingisolating languageisolating transformerisolating valveisolationisolateisolatedisolated childisolated equilibrium stateisolated factmechanismmechanism mekanizmamechanism of actionmechanismsmechanisemechanised agriculturemechanicmechanic hemolytic anemiamechanicalmechanical abilitymechanical advantage
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın