ipi sapı yok ne demek?

 1. Birbirini tutmaz, yersiz, anlamsız.

ipi çekilerek kapatılan ağ

 1. (en)Clap net.

ipi çözmek

 1. Ilgisini kesmek.

sap

 1. Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.
 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak.
 3. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm
 4. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik.
 5. Kabza.
 6. Demet durumundaki ekinler.
 7. Erkek.
 8. Çalgının sap kısmı.
 9. Taşınabilir alıcıların elde sağlamca tutulabilmesi için altta bulunan çıkıntısı.
 10. Otsu bitkilerin dalcık, yaprak ve bazen çiçek ve meyve gibi kendilerine ait kısımları az miktarda bulunabilen, bitkiyi taşıyan ana kısmı.

yok

 1. Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.
 2. Yasaklanmış olan şey, yasak.
 3. Olmayan, bulunmayan şey.
 4. "Hayır" anlamında kullanılan bir söz.
 5. Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz.
 6. Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz
 7. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.
 8. Keenlemyekün.
 9. Nitelikleri bakımından başkalarıyla karşılaştırıldığında eksiği olmayan, denk olan.
 10. (en)Absent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ipi çekilerek kapatılan ağipi çözmekipi çürükipi göğüslemekipi kırıkipi kırmakipi koparmakipilipil ipilipil ipil etmekipip atlamaip atlama ipiip atlamakip cambazısapı siliksapıksapık asalaksapık şehir özentisisapıkçasapıklaşmasapıklaşmaksapıklıksapılcasapılmasapsap açısısap arılarısap biçiminde kanserli dokusap çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın