intermediary metabolism ne demek?

 1. Ara metabolizma

ara

 1. Aralık.
 2. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.
 3. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla.
 4. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
 5. Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
 6. Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt.
 7. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.
 8. Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi.
 9. Sinemalarda gösterim başlarında ya da ortalarında verilenara.
 10. Takımların oyunarasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve yönelge alma süresi. Bir takım bütün bir oyun süresince ancak dörtara alabilir. Buara dakikaları oyun süresinin dışında kalır.

intermediary

 1. Arada bulunan, aracılık eden, vasıta olan
 2. Vasıta, meyancı, aracı
 3. Meyan - cılık eden
 4. Ortada bulunan şey.
 5. Aracı, arabulucu

intermediary bank

 1. Aracı banka

metabolism

 1. Özüştürme
 2. Metabolizma
 3. Bkz. metabolizm

Türetilmiş Kelimeler (bis)

intermediaryintermediary bankintermediary priceintermediaintermedia comparisonsintermediacyintermedintermeddleintermeddlerintermeddlingmetabolismmetabolisable energymetabolicmetabolic acidosismetabolic activationmetabolic alcalosismetabolic alkalosis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın