intermed ne demek?

  1. Farmasötik preparatın etkin maddelerinin bir araya gelmesini sağlayan element.
  2. (en)Intermede.

intermeddle

  1. Karışmak, burnunu sokmak
  2. Karışmak, müdahale etmek, qereksiz vere mudahale etmek .

intermeddler

  1. Müdahale eden kimse, başkalarının işine karışan kimse
  2. Burnunu sokan kimse, işe karışan kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

intermeddleintermeddlerintermeddlingintermediaintermedia comparisonsintermediacyintermediaryintermediary bankintermediary metabolismintermediary priceintermintermarriageintermarriedintermarryintermaxilla
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın