interact ne demek?

  1. Birbirini etkilemek, karşılıklı etkilemek
  2. Birbirini etkilemek

interaction

  1. Birbirini etkileme
  2. Etkileşim

interaction effect

  1. Etkileşim payı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

interactioninteraction effectinteraction factorinteraction gapinteraction spaceinteractionsinteractions between feedsinteractiveinteractive advertisementinteractive advertisinginteracademicinterabanginterinter aliainter cityinter electrode capacitanceinter relationship
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın