interacademic ne demek?

  1. Akademik kurumlar arası

akademik

  1. Akademi seviyesinde, ilmi ve ciddi (eser, çalışma vb.)
  2. Akademi ile ilgili olan.
  3. Bilimsel niteliği olan
  4. (en)Academic.
  5. (en)Academical.

interact

  1. Birbirini etkilemek, karşılıklı etkilemek
  2. Birbirini etkilemek

interaction

  1. Birbirini etkileme
  2. Etkileşim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

interactinteractioninteraction effectinteraction factorinteraction gap
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın