insurance by himself ne demek?

 1. Iç güvence

 1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
 2. Oyuk şeylerin boşluğu.
 3. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.
 4. Toplu bir durumda bulunan kimse
 5. Nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne.
 6. Ten ile dış giysiler arası
 7. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.
 8. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.
 9. Kapalı yerlerde geçen görünçlükleriiçine alan çekim
 10. İşlikte, kapalı yerlerde çevrilmiş çekim. Dış'ın karşıtı.

insurance

 1. Sigorta etme
 2. Sigorta
 3. Sigortalama
 4. Sigorta parası, sigorta taksiti

insurance account

 1. Sigorta hesabı

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

himself

 1. Bizzat, kendinde
 2. Eril kendi, bizzat
 3. Kendi, kendine, kendisi, kendini, kendisini
 4. Eril o: Himself said it

Türetilmiş Kelimeler (bis)

insuranceinsurance accountinsurance account cardinsurance agency commisionsinsurance agentinsurance assetsinsurance branchinsurance brokerinsurance canvasserinsurance cardinsurabileinsurabilityinsurableinsurable interestinsurable riskbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın