insubstantial ne demek?

  1. Esassız, hakiki olmayan
  2. Zayıf, kuvvetsiz
  3. Gerçek olmayan
  4. Hayali, gerçek dışı
  5. Asılsız, temelsiz

insubstantiality

  1. Maddesizlik, maddesiz olma durumu
  2. Katı olmama durumu
  3. Dayanıksızlık, çürüklük
  4. Hayali olma durumu
  5. Gerçek dışılık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

insubstantiality
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın