instruct ne demek?

 1. Ders vermek
 2. Talimat vermek, yol göstermek
 3. Öğretmek, bilgilendirmek
 4. Görevlendirmek
 5. Okutmak, eğitmek
 6. Emir vermek, talimat vermek

ders

 1. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi
 2. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre.
 3. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi
 4. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret
 5. Tenbih, talimat, vazife. Bir şeyi öğrenmek için muallim veya o işi iyi bilen birisinden azar azar alınan vazife.
 6. Öğrencilere bir konuyu anlatmak, bir sorunu açıklamak ya da birtakım becerileri kazandırmak için yapılan kısa süreli öğretim.
 7. Öğretim süresince ve kimi durumlarda öğretmenin yaptığı açıklamalar, küme tartışmaları ve alıştırmalar yoluyle öğrenilen şey.
 8. Belirli bir süre üzerinde çalışılan konu.
 9. Öğrencilerin, öğrenmek durumunda bulundukları bilgi, beceri ve anlayışlar.
 10. (en)Lesson, subject.

instruct a solicitor

 1. İng. avukat tutmak.

instructed

 1. Eğitimli
 2. Eğitim görmüş
 3. Öğretici

Türetilmiş Kelimeler (bis)

instruct a solicitorinstructedinstructibleinstructinginstructioninstruction addressinstruction address registerinstruction areainstruction bookinstruction bookletinstrinsic error of a measuring instrumentinstrospectioninstinst.instabil halinstabil mürekkepinstabilite
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın