ins ü cinn ne demek?

 1. İnsan ve cin.

insan

 1. İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
 2. Bu türden olan canlı.
 3. Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı
 4. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).
 5. Memeliler (Mammalia) sınıfının,insangiller (Hominidae) familyasından, iki ayağı üzerinde duran ve yürüyen, kolları kısa, vücudunun birçok yerlerinde tüyler azalmış, çeneleri belirli, beyinleri çok gelişmiş, kafatası yuvarlak ve yüz açısı yüksek, konuşabilen tek yaratık.
 6. (Bu kelimenin aslı, lugat alimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kufiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve iman ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbani ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş.
 7. (en)Modern man.
 8. (en)Hominid.
 9. (en)Human.
 10. (en)Anthropo-.

ins ü cann

 1. İnsan ve cin taifesi.

ins and outs

 1. Girdisi çıktısı, bütün ayrıntıları

ü

 1. Chinese zodiac sign
 2. Türk abecesinin yirmi altıncı harfi; sesbilim bakımından ince, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir.

cinn

 1. Bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sahibi olup pekçok şer ve isyan yapabildikleri gibi "Peygamberlerin ve semavi kitabların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber terakki edip yüksek kemalatlara çıkabilen mahluktur. İnsanlar gibi dinin bir kısım emirlerini yapmakla ve bazı yasaklarından kaçınmakla yükümlüdürler. Kıyamet ve haşirden sonra cinlerden de dünya imtihanını kazananlar Cennet'e, kaybedenler Cehennem'e girecektir. Kainat ve içindeki bütün varlıklar hakkında, en birinci söz söyleme hakkı; onların yaratıcı ve maliki olanındır. Çünki "Yapan bilir, öyleyse bilen konuşur" bir kaidedir. Cinlerin varlığını da, evvela; Kur'an-ı Kerimden öğreniyoruz. Ayrıca Peygamberimiz Resul-ü Ekrem'den (A.S.M.) gelen sahih rivayetler ve ashabının cinleri görmesi ve görüşmesi hadiseleri de pek çoktur. Cinlerin pekçok cinsleri vardır. Bunlar latif yaratıklar oldukları için gaybi haberler getirmekte kullanılabilirler. Fakat Hazret-i Peygamber'den (A.S.M.) sonra cinlerin gaybi alemden haber hırsızlamaları Cenab-ı Hak tarafından menedilmiştir.Cinlerin, kötülüğe sevkedenlerine şeytan-ı cinni de denilir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ins ü cannins and outsinsinsainsaat derziinsaat sahasiinsafinsaf etmekinsafa gelmekinsafına kalmışinin a bad conditionin a bad fixin a bad lightin a bad moodüübabübatirübbehetübbehetluübeyübeydübhetübneübud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın