inertia ne demek?

  1. Hareketsizlik, dinginlik, durağanlık
  2. Atalet, süredurum
  3. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi
  4. Tembellik, uyuşukluk
  5. Etkileşime girmeme

inertia compensation

  1. Eylemsizlik dengelemesi

inertia governor

  1. Kitleli regülatör

Türetilmiş Kelimeler (bis)

inertia compensationinertia governorinertia starterinertia switchinertialinertial coordinateinertial coordinatesinertial dampinginertial forceinertial guidanceinertiinertinert atmosphereinert electrodeinert elektrotinert gas
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın