induct s.o. into ne demek?

  1. Birini resmen -in üyesi yapmak.

induct s.o. into the army

  1. Birini askere almak.

induct

  1. Memuriyete başlatmak
  2. Almak, başlatmak
  3. Resmen askere almak
  4. Vazifeye geçirmek
  5. Resmen göreve almak

into

  1. Içine, içeriye, haline, e, ye
  2. Edat içine, dahiline, -e, -ye, içeri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

induct s.o. into the armyinductinductanceinductance bridgeinductance coefficientinductance couplinginductance unitinductedinducteeinductileinducable enzmyinduceinduce to speakinducedinduced abortions.o.ss.o.s signals.oneself
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın