indüktans ünitesi ne demek?

 1. (en)Inductance unit

inductance

 1. Indüktans, öz indüksiyon

indüktans

 1. Bkz. self-indüksiyon katsayısı
 2. Bir akımla bobin içinde oluşan akım dalgası bölümü
 3. Bk. irkilimlik
 4. (en)Inductance.

indüktif etki

 1. (en)Inductive effect.

ünite

 1. Birlik, birleşmiş olma durumu.
 2. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim.
 3. Dersin bölümlerinden her biri.
 4. Biçim.
 5. Birim
 6. Bk. birim
 7. İnternasyonal ünite.
 8. Bir ders programının ya da bir ders kitabının başlıca bölümlerine verilen ad.
 9. Öğretmenin gözetim ve denetimi altında öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak birtakım bilgi, beceri ve anlayışlar kazandırmayı öngören, belli bir konu ya da sorun çevresinde düzenlenmiş olup türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan ayrıntılı ders planı.
 10. (en)Unit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

indüktansindüktif etkiindüktörindükleçindüklemindüklem çemberiindüklem fırınıindüklem kaynağıüniteünitelerüniterüniter matrisüniter operatörünit zarüniüniaksiyelünidireksiyonelüniflagelatünifokal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın