incitement to revolt ne demek?

 1. Ayaklanmayı provoke eden, isyanı tahrik eden, isyanı ayartan, ayaklanmayı kışŸkırtan, ayaklandıran, isyana teşŸvik eden

incitement to rebellion

 1. Ayaklanmayı provoke eden, isyanı tahrik eden, isyanı ayartan, ayaklanmayı kışŸkırtan, ayaklandıran, isyana teşŸvik eden

incitement

 1. KışŸkırtma, tahrik, teşŸvik

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

revolt

 1. İğrenmek, tiksinmek, nefret etmek
 2. İsyan etmek, ayaklanmak
 3. Karşı gelmek
 4. (at veya against ile) tiksinmek
 5. İsyan, ayaklanma
 6. Şiddetli anlaşmazlık halinde olma
 7. Dehşete düşmek, iğrendirmek, nefret ettirmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

incitement to rebellionincitementinciteincite a riotincitedincited the uprisingtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın