incarnating ne demek?

  1. Ete batmış
  2. Bkz. incarnatus

incarnatus

  1. Kıl dönmesi

incarnation

  1. Insan veya hayvan şeklinde vücut bulma
  2. Vücut bulma, cisimleşme, canlı örnek

incarnate

  1. Vücut bulmuş, insan şekline girmiş, mücessem
  2. Ten renginde
  3. Vücut kazandırmak, canlandırmak, cisimlendirmek
  4. Cisimlendirmek, somutlaştırmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

incarnationincarnateincarnatusincarnadineincarnadined
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın