inabsentia ne demek?

  1. (toplantıda, mahkemede) gıyabında.

inabe

  1. Hakk'a ikbal ü teveccüh ve ayat-ı hakkı teemmül ile tevbedir ki, asl-ı hakikatı hayır nöbetine girmek demektir.
  2. Hakk'a tabi bir mürşide bağlanmak.
  3. Günahları terk ile Hakka dönüş.

inability

  1. Kifayetsizlik yeterli olmayış
  2. Gücü olmama
  3. Olanaksızlık
  4. İktidarsızlık, ehliyetsizlik
  5. Yetersizlik, acizlik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

inabeinabilityinability to payinability to withstand disappointmentina
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın