ilişkisel veri tabanı ne demek?

 1. (en)Relational database.

relational

 1. İlişkisel

ilişkisel

 1. (en)Relational.

ilişkisel işleç

 1. (en)Relational operator.

veri

 1. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done.
 2. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler.
 3. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
 4. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.
 5. Deneysel ölçümler ya da sayımlar sonucu elde edilen sayılar kümesi.
 6. Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı.
 7. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler.
 8. (en)Data.
 9. (en)Datum.
 10. (en)Throughput.

taba

 1. Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
 2. Bu renkte olan.
 3. Bir kere basılma. (Osmanlıca'da yazılışı: tab'a)
 4. Bulaşmak.
 5. (en)Rust.
 6. (en)Brick-red.
 7. (en)Tobacco-coloured.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişkiselilişkisel işleçilişkisi bitmekilişkisi kalmamakilişkisi olanilişkiilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişki katsayısıilişkenilişkenliveriveri açıklama diliveri açıklama kitaplığıveri adıveri ağıveri akış diyagramıveri akış şemasıveri akışıveri aktarım hızıveri aktarım hızı nedirverver kaçver yiyeyim, ört uyuyayım gözle, canım çıkmasınveraveracious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın