ilbası hilat ne demek?

  1. Hil'at giydirmek. (Üst elbisesi demek olan hil'at; padişahlar ile sadrazam ve vezirler tarafından memurlarla, ayan ve eşrafa, taltif makamında giydirilirdi. Sonradan bunun yerine rütbe ve nişan verilmeğe başlanmıştır.) (O.T.D.S.) (Osmanlıca'da yazılışı: ilbas-ı hil'at)

ilbası hırka

  1. Bir tarikata intisab ile mutad olan menzilleri geçerek irşad mertebesine yükselenlere, şeyhlerinden gördükleri yolda başkalarını irşad ile izin verme salahiyetini ihtiva eden "İcazetname: hilafetname" verme. (Osmanlıca'da yazılışı: ilbas-ı hırka)

ilbas

  1. (Lebs. den) Giydirme veya giydirilme.

hilat

  1. Padişahların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış kaftan.
  2. Kaftan.
  3. Yüksek makamdaki zatların beğendiği kimseye ve takdir edilen zevata giydirdiği kıymetli, süslü elbise.
  4. (en)Osmanlıca'da yazılışı: hil'at.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilbası hırkailbasilbasanilbastıilbadilbanilbarışilbarshilathilat bahahilat giydirmekhilatduzhilatı vedahilatı vücudhilati fahirehilati hassül hashilahilabhilafhilaf olmasınhilaf yokhil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın