ilbası hırka ne demek?

  1. Bir tarikata intisab ile mutad olan menzilleri geçerek irşad mertebesine yükselenlere, şeyhlerinden gördükleri yolda başkalarını irşad ile izin verme salahiyetini ihtiva eden "İcazetname: hilafetname" verme. (Osmanlıca'da yazılışı: ilbas-ı hırka)

ilbası hilat

  1. Hil'at giydirmek. (Üst elbisesi demek olan hil'at; padişahlar ile sadrazam ve vezirler tarafından memurlarla, ayan ve eşrafa, taltif makamında giydirilirdi. Sonradan bunun yerine rütbe ve nişan verilmeğe başlanmıştır.) (O.T.D.S.) (Osmanlıca'da yazılışı: ilbas-ı hil'at)

ilbas

  1. (Lebs. den) Giydirme veya giydirilme.

hırka

  1. Önden açık, kollu, genellikle yünden üst giysisi
  2. Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde giysi.
  3. Dervişlerin giydikleri üst giysisi.
  4. Bez parçası. Bezden mamul elbise.
  5. (en)Cardigan.
  6. (en)Buttoned sweater.
  7. (en)Padded and quilted jacket.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilbası hilatilbasilbasanilbastıilbadilbanilbarışilbarshırkahırkai saadethırkai saadet dairesihırkai şerifhırkalıhırkapuşhırkapuş olmakhırkapuşanehırkapuşıhırkasızhırkhırhır çıkarmakhır gürhırahırabe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın