ikil etki karışımı ne demek?

 1. (Deneysel tasarım) İki ayrı değişim kaynağı ile iki ayrı işlem öbeğinin karışımı.
 2. (en)Double confounding.

ikil

 1. Kimi dillerde ad ve eylem çekimlerinde iki kişi ya da iki nesneyi göstermek için kullanılan nicelik.
 2. Bkz. üstiki.
 3. (en)Bit.

ikil çizgi

 1. Bir çizgi özgesinde birbirine yakın çift çizgilerin her biri.
 2. Bir çizgi özgesinde birbirine yakın çift çizgilerin her biri.
 3. (en)Doublet.
 4. (al)Doppellinie
 5. (fr)Doublet

etki

 1. Bir şeyin verdiği izlenim
 2. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
 3. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
 4. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
 5. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.
 6. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay.
 7. (en)Jolt.
 8. (en)Leaven.
 9. (en)Penetration.
 10. (en)Point.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemliikil hızıikil ikiye ayırmaikil oranlı kestiriciikil önerme kalıbıikil örneklemeikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adımetkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanıetki alanı adıetki alanı ağacıetki alanı ağacı yönetimietki alanı ağaç yöneticisietki alanı denetleyicisietkaetkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın