iki ahbap çavuş ne demek?

 1. Şaka her yerde hep birlikte görülen, birbirinden ayrılmayan iki arkadaş.

iki ahbap çavuşlar

 1. Her yerde hep birlikte görülen, birbirinden hiç ayrılmayan iki arkadaş için şaka yollu söylenir.

iki

 1. Birden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı.
 3. Birden bir artık
 4. (en)Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing.
 5. (en)Breath The physical act of respiration Also will power.
 6. (en)Dual.
 7. (en)Dyad.
 8. (en)Twain.
 9. (en)Couple.
 10. (en)Brace.

ahbap

 1. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse
 2. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.
 3. (en)Beggar.
 4. (en)Buddy.
 5. (en)Chap.
 6. (en)Fellow.
 7. (en)Mate.
 8. (en)Friend.
 9. (en)Crony.
 10. (en)Companion.

çavuş

 1. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
 2. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli.
 3. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse.
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı.
 6. Osmanlı devlet örgütlerinde türlü hizmetler yapan görevlilere verilen san.
 7. Askerde bir rütbe.
 8. Yabancılara yol gösteren rehber, kılavuz.
 9. Verilen bir kararı yüksek sesle halka bildiren kimse, münadi.
 10. Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iki ahbap çavuşlarikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adımiki adresiki ağızlı anahtariki ağızlı büyük kılıçiki ağızlı testereiki ağızlı vidaikikaika etmekikabikadahbapahbap çavuş ilişkisiahbap çavuşlarahbap çıkmakahbap kusuruna bakan ahbapsız kalırahbap olmakahbapçaahbapçavuşlarahbaplıkahbaplık etmekahbaahbabahb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın