igniting primer ne demek?

 1. Tutusturma kapsülü

ignitible

 1. Yanıcı, yakılabilir, ateşŸlenebilir, ateşŸe verilebilir

ignition

 1. Tutuşma, tutuşturma, ateşleme, ateş alma, yakma
 2. Oto ateşleme tertibatı

primer

 1. Birincil
 2. Pcr işlemi sırasında DNA kopyasını oluşturmak için hedef DNA'ya bağlanan oligonükleotit.
 3. Astar; astar boya
 4. Sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi.
 5. Birinci, esas.
 6. DNA replikasyonu esnasında, DNA sentezinin başlayabilmesi için kalıp DNA'nın başındaki nükleotit dizisine antiparalel ve komplementer olarak sentezlenen RNA oligonükleotidi.
 7. Tek zincirli DNA'ya bağlanan kısa DNA veya RNA parçası.
 8. Birinci derecedeki, birincil, ilk, esas..
 9. Yapay olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi.
 10. (en)Study book for teaching fundamental concepts and skill; cap or other object used to detonate explosives.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ignitibleignitionignition advanceignition batteryignition cableignitableigniteignite a wave of unrestigniterigniekstirpasyonignimbritignimbriteignioperasyonignipeditprimerprimer aldosteronizmprimer alimenter indigesyonlarprimer alimenter timpaniprimer alkil halojenürprimer alkolprimer alopesiaprimer amenoreprimer aminprimer amitprimeprime a pumpprime coatprime costprime entry
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın